Новини

 

НСК-Инженеринг груп ЕООД е водеща фирма в ДЗЗД "НСК-ТРИАКСИС БИЛДИНГ"(с управител инж.С.Натов), които от 06.01.2020 г.,започна изпълнението на:

 Договор № /06.01.2020г. с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по обособена позиция 35 ,на обекти:

 

           Професионална гимназия по механотехника „Професор Цветан Лазаров", гр. Пловдив и Професионална гимназия „Цар Иван Асен П", гр. Асеновград"

 


               Информация за сключен договор за БФП На 23.06.2020 г. „НСК Инженеринг Груп“ ЕООД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-0476-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятияза преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Проект: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.
Цели на проекта и очаквани резултати: Целта е осигуряване на оперативен капитал за „НСК Инженеринг Груп“ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваният резултат е постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Бюджет на проекта: обща стойност 4280,00 лв. от които 3638,00 лв. европейско и 642,00 лв. национално финансиране. 
Срок на изпълнение на проекта: 3 месеца


„ НСК Инжинеринг Груп” ЕООД  е строителна и инвестиционна компания основана през 2005 г. като специализирано поделение за монтаж на стоманени и стоманобетонови конструкци. Управител на дружеството е Стоян Николаев Натов- дипломиран строителен инжинер- конструктор с общо 12 годишен професионален стаж в областта на проектирането, строителството и мениджмънта.

Фирма „ НСК Инжинеринг Груп” ЕООД   е редовен член на Българската търговско-промишлена камара и на Камарата на строителите   в  България. С Протокол  № 0053/ 17.07.2008  год. на Камара на строителите в България, Строителна фирма „НСК Инжинеринг Груп” ООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя: ПЪРВА ГРУПА- строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоражения;СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ

Доверието е в основата на нашите бизнес отношения. „ НСК Инжинеринг Груп” ООД неизменно се свързва с отлично качество на предлаганите услуги, персонална ангажираност към клиента и лоялност.  Нашите проекти са изпълнени в съответствие с всички нормативни изисквания.  Нашият професионализъм е основата на нашите постижения. 

На 17 април 2015г. фирмата успешно се сертифицира по стандарт DIN EN ISO 9001:2008 ;

DIN EN ISO 14001:2009 ; OHSAS 18001:2007

Възможностите на фирмата включват следните видове строително- монтажни работи:                                                                                                                                                              

  - Строително предприемачество;

- Строително изграждане на :

- жилищни сгради– еднофамилни, двуфамилни, жилищни кооперации, като изпълнител  и  като предприемач;

-  сгради за отдих, хотели, мотели;

-  административни сгради, офиси, магазини, търговски комплекси;

-  промишлени обекти, заводи, фабрики, цехове; складови халета ;

 - Направа на паркинги и площадки;

- Направа на външни и вътрешни водопроводи и канализации;

- Изпълнение на подпорни стени;

- Преустройство и реконструкция на сгради; Ремонтно възстановителни работи;

- Довършителни работи – по всички части: обикновено и луксозно изпълнение;

- Промишлен и граждански интериор и дизайн;

- Механизация под наем;

- Мостово строителство.

                Бетонови настилки:

- Шлайфана бетонова настилка;

- Оцветени шлайфани бетонови настилки;

- Пердашена бетонова настилка;

- Ресана бетонова настилка;

- Щампована бетонова настилка;

- Финално третиране на бетонови настилки за обезпрашаване и повишаване твърдостта;

- Връзка между стар и нов бетон;

- Добавки за бетонови настилки – фибри и пластификатори и др.

                    Топлоизолации на сгради:

- Топлоизолационна система с експандиран пенополиестирол ЕРS – F;

- Топлоизолационна система с екструдиран пенополиестирол ХРS;

- Топлоизолационна система с минерални вати;

В „ НСК Инжинеринг Груп” ООД са ангажирани щателно подбрани висококвалифицирани технически специалисти - инженери, техници и работници с доказан опит в строителния бранш. Партньори от създаването на дружеството до момента са : „Метекно България“ АД, „Хъс“ ООД, „Хелиос“ ООД, „Тим Метал“ ООД, „Интергама“ ООД, „Стройко Приват“ ООД, „Хебър Строй“ ООД „Тера Груп”ООД, „Текон” ООД ,„Водно стопанство”ООД, „Леополд Джордан ” ЕООД, „ А-Рубиеколайн” ЕООД, „Пътремонт” ООД, „Технострой Комплект” ЕООД,  „Боради” ООД, „Вектор Б” ООД, „Уинстайл” ЕООД, „Строй – 05” ЕООД, „Щрих Концепт”ЕООД, „ПИК Компютър” ООД, „Аказа” ООД, „АБО Строителни системи и материали“ ООД и много други.