Магазин за мокети и килими - „КАРПЕТ МАХ”
гр.Стара Загора

Реконструкция и саниране на фасада с ЛТ35  и вътрешни архитектурни промени.