„СОАН-94” - склад и административна част”
гр. Пловдив

РЗП -1200кв.м

Носеща конструкция – метални колони, ригели с отвор 16м. и метални столици.

Фасади изпълнени с  полиуретанови панели. Вертикална планировка с шлайфан бетон.

Администрация - монолитна конструкция.