Магазин „ЕВРОПА”
гр.Пазарджик

Усилване и укрепване на съществуващата конструкция с метални хамути и рамки.