Магазин за мокети и килими - „КАРПЕТ МАХ”
гр.Пловдив

РЗП около 1200 кв.м

 

Носеща конструкция – метални колони , ригели с отвор 18м. и метални столици.

Фасадите и покрива са изпълнени от ЛТ 35 на „КОНТИ”.