Производствен цех за алуминиева дограма
с.Първенец

Обекта е с 510 м2 РЗП състоящ се от две коти.Изпълнен е метален покрив от 13м ферми лежащи върху стоманобет. колони и полеуританови  покривни панели.Второстепенната кота е изпълнена от метални колони и греди и стоманоб.плоча с оставащ кофраж от ЛТ ламарина.