Търговски комплекс " Меркадо "
гр. Хасково

Обекта се състои от търговски площи и офис части. Разгърнатата застроена площ е 3300 кв.м. Конструкцията е комбинирана метална и сглобяеми стоманобетонови елементи. Фирмата изпълнява направа на: топлоизолация на минерална вата, хидроизолация от PVC мемрана, монолитни фундаменти- тип единични, подпорни стени, противопожарни преградни стени, вътрешни архитектурни работи, ВП, ВиК.