"Доставка на оборудване" свързана с изпълнението на проект "Фестивалът на чушката, домата, традиционните храни и занаяти - културната марка за развитие, обновление и повишаване привлекателността на община Стамболийски"
с. Куртово Конаре