ОДЗ „Детски рай”
с. Куртово Конаре

Подмяна на дограма с PVC двоен стъклопакет; Топлинно изолиране на външни стени; Топлоизолация на покрив; Замяна на лампите за осветление с енергоспестяващи; Изграждане на соларна система за топла вода.