„Нов цех за металообработка и хидравлична товарна платформа" в УПИ ІІІ, кв. 3, м.
в УПИ ІІІ, кв. 3, м.,Военна рампа ,гр София

   Цехът разполага с производствена част , офиси и санитарни помещения на площ от 1500м2.

"НСК Инженеринг груп" ООД е изпълнител на конструкцията на халето ,която е метална,състояща се от стоманоб.фундаменти, метални колони и ригели с отвори 24м.Също така изгражда фасадите и покрива с PUR панели с d=100mm.