Ремонт,подновяване и въстановяване на кръстовища при светофарни уредби съгласно новите европейски изисквания.
гр.Пловдив

Ремонтта се състои в разрушаване на съществуващата настилка от тротоарни плочи и асвалт и въстановяване след полагане на комуникациите за сфетофарните уредби съгласно новите европейски изисквания за следните кръстовища:

1.КРЪСТОВИЩЕ 209 - №14  - БУЛ. "РУСКИ" -УЛ. "ЯНКО САКЪЗОВ"

2.КРЪСТОВИЩЕ 203 - № 15  - БУЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ - БУЛ. "РУСКИ"

3.ПОДОБЕКТ: КРЪСТОВИЩЕ 206 - № 93  БУЛ. "6-ТИ СЕПТЕМВРИ" - БУЛ. "ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ" „

4.КРЪСТОВИЩЕ 204 - № 104  - БУЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ - УЛ. "ДИМИТЪР ЦОНЧЕВ"

5.КРЪСТОВИЩЕ 202 - № 14  БУЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ - ГОРСКО СТОПАНСТВО

6.ПОДОБЕКТ: КРЪСТОВИЩЕ 202 - № 14  БУЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ - ГОРСКО СТОПАНСТВО

и др.