Многофункционална жилищна сграда-А2 в затворен жилищен комплекс
кв.Симеоново гр .София

Сградата е с разгъната площ 2700м2.Конструкцията се състои от фундаментна плоча,стоманобетонни стени, стоманобетонни колони,шайби,и безгредова стоманобетонна плоча.Външните стени са от керамични блокчета с d=250mm и вътрешни стени с керамични блокчета d=120 mm.