Саниране на" Многофамилна жилищна сграда" ул.Раковска №11,гр. Стамболийски
гр.Стамболийски

    Многофамилната жилищна сграда находяща се на адрес ул. „Георги Раковски” № 11 бл. 12, гр. Стамболийски е изградена по типов проект с панелна конструкция.

      Сградата е съставена от три пет етажни секции. Секциите са един тип пет етажа с три двустайни апартамента на етаж.

    Общата разгъната застроена площ на сградата е 3744,00 кв. м.


    НСК-Инженеринг груп е изпълнил следните видове СМР заложени в Техническите спецификации на  поръчка, като изпълни „мерките за енергийна ефективност“:

ЕСМ1 — Подмяна на дограма с PVC дограма с двоен стъклопакет с "К" стъкло

ЕСМ 2 — Монтаж на външна топлоизолация

ЕСМ 3 — Топлинно изолиране на покривна конструкция.

ЕСМ 4 — Топлинно изолиране на подови конструкции.

ЕСМ 5 — Подмяна на стълбищно осветление.

с общ срок от 180 /сто и осемдесет / календарни дни както следва