Партер (Етаж 1)

Етаж 2

Етаж 3

Таван


Апартамент Описание на имота Квадра-тура на имота [m2] Идеални части [m2] Идеални части
[%]
Обща квадратура с включени идеални части
[m2]
Части от земята [m2] Статус
Партер (Етаж 1) Кота +0.00
АПАРТАМЕНТ №1 "А1" А1, състоящ се от: входно антре, дневна, кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна и тераса с граници: фасада север, фасада изток, апартамент №2, коридор, отгоре: апартамент №4. 33,90 4,55 3,38 38,45 14,04 Продаден
АПАРТАМЕНТ №2 "А2" А2, състоящ се от: входно антре, дневна, кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна и тераса с граници: апартамент №1, фасада изток, апартамент №3, коридор, отгоре: апартамент №5. 33,20 4,45 3,31 37,65 13,75 Продаден
АПАРТАМЕНТ №3 "А3" А3, състоящ се от: входно антре, дневна, кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна и тераса с граници: апартамент №2, фасада изток, фасада юг, магазин за промишлени стоки, отгоре: апартамент №6. 39,40 5,29 3,94 44,69 16,32 Продаден
МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ "М1" М1, състоящ се от: търговска част, склад, баня и тоалетна, с граници: гараж №4, апартамент №3, фасада юг, фасада запад, отгоре: апартамент №6 и апартамент №7. 64,70 8,68 6,46 73,38 26,80 Свободен
СКЛАД №1 "С1" С1, състоящ се от едно складово помещение, с граници:стълбищна клетка, коридор, санитарно помещение на магазин, гараж №3;4, отгоре: апартамент №8. 6,00 0,80 0,60 6,80 2,48 Продаден
ГАРАЖ №1 "Г1" Г1, с граници: фасада север, стълбищна клетка, гараж №2, фасада запад, отгоре: апартамент №8. 21,80 2,92 2,17 24,72 9,03 Продаден
ГАРАЖ №2 "Г2" Г2, с граници: гараж №1, стълбищна клетка, гараж №3, фасада запад, отгоре: апартамент №8. 22,20 2,98 2,22 25,18 9,20 Продаден
ГАРАЖ №3 "Г3" Г3, с граници: гараж №2, санитарен възел магазин, гараж №4, фасада запад, отгоре: апартамент №8. 21,30 2,86 2,13 24,16 8,83 Продаден
ГАРАЖ №4 "Г4" Г4, с граници: гараж №3, склад на магазин, магазин, фасада запад, отгоре: апартамент №7. 21,20 2,84 2,11 24,04 8,78 Продаден
Етаж 2 Кота +2.80
АПАРТАМЕНТ №4 А4, състоящ се от: входно антре, дневна, кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна и тераса с граници: фасада север, фасада изток, апартамент №5, коридор, отгоре: апартамент №9, отдолу: апартамент №1. 38,40 5,15 3,83 43,55 15,91 Продаден
АПАРТАМЕНТ №5 А5, състоящ се от: входно антре, дневна, кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна и тераса с граници: апартамент № 4, фасада изток, апартамент №6, коридор, отгоре: апартамент №10, отдолу: апартамент №2. 34,40 4,62 3,44 39,02 14,25 Продаден
АПАРТАМЕНТ №6 А6, състоящ се от: входно антре, дневна, кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна и тераса с граници: апартамент № 5, фасада изток, фасада юг, апартамент №7, отгоре: апартамент №11, отдолу: апартамент №3. 62,90 8,44 6,28 71,34 26,06 Продаден
АПАРТАМЕНТ №7 А7, състоящ се от: входно антре, дневна, кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна и тераса с граници: апартамент № 8, апартамент №6, фасада юг, фасада запад, отгоре: апартамент №12, отдолу: магазин и гараж №4. 74,90 10,05 7,48 84,95 31,03 Свободен
АПАРТАМЕНТ №8 А8, състоящ се от: входно антре, дневна, кухненски бокс, две спални, баня и тоалетна и тераса с граници: фасада север, стълбищна клетка и коридор, апартамент №7, фасада запад, отгоре: апартамент №13, отдолу: гараж №1;2;3. 80,60 10,81 8,04 91,41 33,39 Продаден
Етаж 3 Кота +5.60
АПАРТАМЕНТ №9 А9, състоящ се от: входно антре, дневна, кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна и тераса с граници: фасада север, фасада изток, апартамент №10, коридор, отгоре: склад №2, отдолу: апартамент №4. 38,40 5,15 3,83 43,55 15,91 Продаден
АПАРТАМЕНТ №10 А10, състоящ се от: входно антре, дневна, кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна и тераса с граници: апартамент № 9, фасада изток, апартамент №11, коридор, отгоре: склад №2 и апартамент №14, отдолу: апартамент №5. 34,40 4,62 3,44 39,02 14,25 Продаден
АПАРТАМЕНТ №11 А11, състоящ се от: входно антре, дневна, кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна и тераса с граници: апартамент №10, фасада изток, фасада юг, апартамент №12, отгоре: апартамент №14, отдолу: апартамент №6. 56,20 7,54 5,61 63,74 23,28 Продаден
АПАРТАМЕНТ №12 А12, състоящ се от: входно антре, дневна, кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна и тераса с граници: апартамент №13, апартамент №11, фасада юг, фасада запад, отгоре: склад №3, отдолу: апартамент №7. 57,70 7,74 5,76 65,44 23,90 Продаден
АПАРТАМЕНТ №13 А13, състоящ се от: входно антре, дневна, кухненски бокс, две спални, баня и тоалетна и тераса с граници: фасада север, стълбищна клетка и коридор, апартамент №12, фасада запад, отгоре: склад №4, отдолу: апартамент №8. 77,20 10,36 7,71 87,56 31,98 Продаден
Таван Кота +8.40
АПАРТАМЕНТ №14 А14, състоящ се от: входно антре, дневна, кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна и тераса с граници: склад №2, фасада изток, фасада юг, склад №3, отгоре: подпокривно пространство, отдолу: апартамент №11. 34,60 4,64 3,45 39,24 14,33 Продаден
СКЛАД №2 "С2" С2, състоящ се от две складови помещения, санитарен възел, с граници:фасада север, фасада изток, апартамент №14, стълбищна клетка с коридор, отгоре: подпокривно пространство, отдолу: апаратамент №9 и 10 47,70 6,40 4,76 54,10 19,76 Продаден
СКЛАД №3 "С3" С3, състоящ се от две складови помещения, санитарен възел, с граници: склад №4, коридор, фасада юг, фасада запад, отгоре: подпокривно пространство, отдолу: апартамент №12. 61,40 8,24 6,13 69,64 25,44 Продаден
СКЛАД №4 "С4" С4, състоящ се от две складови помещения, санитарен възел, с граници: фасада север, стълбищна клетка с коридор, склад №3, фасада запад, отгоре: подпокривно пространство, отдолу: апартамент №13. 39,30 5,27 3,92 44,57 16,28 Продаден