БългарскиEnglish

гр. София

жк.Хр.Смирненски, ул.593 № 2,ет.3

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020,ПГМТ “Проф.Цветан Лазаров”,гр.Пловдив

 • Срок за изпълнение от 05.2021 г. до 12.12.2021 г.
 • Ремонт учебен корпус/топла връзка/ и физкултурен салон
 • Частично укрепване на строителна конструкция
 • Подмяна на дограма
 • Топлоизолиране и измазване с мин. мазилка на  фасади
 • Подмяна на В и К инсталацията- вертикална и хоризонтална.
 • Ремонт на санитарни помещения-изграждане на стени с ГК, облицовка на подове и стени с керамични плочи.
 • Вътрешен ремонт кабинети
 •  –  подмяна на подови с настилки с ламинат,
 •  -циклене на стар паркет
 •  -подмяна на  врати на кабинети
 • – шпакловане и боядисване на тавани и подове на кабинети  
 • Пълна подмяна на електрическата инсталация и изграждане на нова слаботокова.
 • Мълниезащита
 • Изпълнение на противопожарна инсталация
 • Отводняване на тротоари около учебен корпус и физкултурен салон
 • Частичен ремонт на покрива на уч. корпус-подмяна на ЛТ ламарина, улуци и водосточни тръби
 • Топлоизолация на под покривното пространство
 • Ремонт покрив физкултурен салон-направа на изолация с 2 пл. битумна мушама.
 • Подмяна на подова настилка с Акрилна спортна настилка на физкултурен салон
 • Изграждане на достъпна архитектурна среда
 • Вертикална планировка – направа на липсващи тротоарни настилки и възстановяване на участъците с напукани и пропаднали дворни настилки около сградата, които да осигуряват отвеждане на атмосферните води извън основите на сградата
 • Ремонт  учебни работилници-Б1,Б2,Б3,Б4
 • Топлоизолиране на фасадата – цялостно
 • Подмяна на дограма – цялостно
 • Пълна подмяна на електроинсталацията;
 • Цялостен ремонт покриви:
 • -доставка и монтаж на метална покривна конструкция
 • -доставка и монтаж на покривна ЛТ ламарина
 • -доставка и монтаж на улуци и водосточни тръби
 • -вътрешна топлоизолация на под покривното пространство
 • Вътрешен ремонт работилници
 • Изграждане на достъпна архитектурна среда

Квадратура на имота [m2]

12100

Още проекти на "НСК - Инженеринг груп" ЕООД

При възникнали въпроси

Моля свържете се с нас