Услуги

Метални конструкции

Доставка и монтаж на метални и сглобяеми стоманобетонни конструкции

Фирмата изпълнява обекти от вида, производствени и складови халета, хладилни помещения, административни сгради и др., със следните типове конструкции : 1.Стоманени конструкции конструкции състоящи се от: -монолитни фундаменти -метални колони -метални ферми или ригелови греди -метални столици -фасади и покрив със термо панели или прослоен монтаж Сглобяеми стоманобетонни конструкции – монолитни или сглобяеми стоманобетонови фундаменти […]

Доставка и монтаж на метални и сглобяеми стоманобетонни конструкции Read More »

Монолитно строителство на сгради и съоръжения

 Изграждане на едно-фамилни и много-фамилни жилищни сгради, офис сгради и хотели и др. Това включва: Изкопни работи Кофражни работи Бетонови работи Изпълнение на зидарии Цялостно изграждане  на покривите  на сградите

Монолитно строителство на сгради и съоръжения Read More »

Бетонови настилки

– Шлайфана бетонова настилка; – Оцветени шлайфани бетонови настилки; – Пердашена бетонова настилка; – Ресана бетонова настилка; – Щампована бетонова настилка; – Финално третиране на бетонови настилки за обезпрашаване и повишаване твърдостта; – Връзка между стар и нов бетон; – Добавки за бетонови настилки – фибри и пластификатори и др.

Бетонови настилки Read More »

Саниране на сгради и съоръжения-топло и хидроизолиране

– Топлоизолационна система с експандиран пенополиестирол ЕРS – F; – Топлоизолационна система с екструдиран пенополиестирол ХРS; – Топлоизолационна система с минерални вати;

Саниране на сгради и съоръжения-топло и хидроизолиране Read More »

Довършителни работи и ремонти

–       Демонтажни довършителни работи Демонтаж на санитарно оборудване Демонтаж на вътрешни електрически инсталации Демонтаж на подови настилки и покрития Демонтаж на плочки Сваляне на тапети Изстъргване на стари бои от стени и тавани Отстраняване на стари бои от радиатори Шпакловане Направа на гипсова шпакловка на стени и тавани Шпакловане с теракол на

Довършителни работи и ремонти Read More »

Mенажиране, организация и техническо ръководство на строителни обекти

Услугата гарантира оптимално използване на наличните средства, контрол, изготвяне и следване на проектен график, оптимално използване на капацитета на изпълнителите, изпълнението на включените в проекта СМР,управление на промени и спорове, повишаване на качеството, гъвкавост при различни договори и обществени поръчки, управление на паричните потоци. избор на проектанти, подготовка и сключване на договори и контрол на

Mенажиране, организация и техническо ръководство на строителни обекти Read More »