Монолитно строителство на сгради и съоръжения

 Изграждане на едно-фамилни и много-фамилни жилищни сгради, офис сгради и хотели и др. Това включва:

  • Изкопни работи
  • Кофражни работи
  • Бетонови работи
  • Изпълнение на зидарии
  • Цялостно изграждане  на покривите  на сградите

При възникнали въпроси

Моля свържете се с нас