БългарскиEnglish

гр. София

жк.Хр.Смирненски, ул.593 № 2,ет.3

Доставка и монтаж на метални и сглобяеми стоманобетонни конструкции

Фирмата изпълнява обекти от вида, производствени и складови халета, хладилни помещения, административни сгради и др., със следните типове конструкции :

1.Стоманени конструкции

конструкции състоящи се от:

-монолитни фундаменти

-метални колони

-метални ферми или ригелови греди

-метални столици

-фасади и покрив със термо панели или прослоен монтаж

  1. Сглобяеми стоманобетонни конструкции

– монолитни или сглобяеми стоманобетонови фундаменти

-монтажни стоманобетонни колони

-стоманобетонни греди или стоманобетонни покривни панели

-стоманобетонни столици

-фасади от стоманобетонни фасадни панели или  прослоен монтаж

  1. Конструкции от смесен тим.

– монолитни или сглобяеми стоманоб. Фундаменти

-монтажни стоманобетонни колони

-метални греди или метални ферми

-метални столици

-фасади и покрив със термо панели или прослоен монтаж

При възникнали въпроси

Моля свържете се с нас