Саниране на” Многофамилна жилищна сграда” ул.Раковска №11, гр. Стамболийски

„Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 12, находящ се на ул. Георги Раковски“ №

Още проекти на "НСК - Инженеринг груп" ЕООД

При възникнали въпроси

Моля свържете се с нас