admin

Проект: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“., София

На 23.06.2020 г. „НСК Инженеринг Груп“ ЕООД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-0476-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятияза преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Проект: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в […]

Проект: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“., София Read More »

Саниране на” Многофамилна жилищна сграда” ул.Раковска №11, гр. Стамболийски

„Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 12, находящ се на ул. Георги Раковски“ №

Саниране на” Многофамилна жилищна сграда” ул.Раковска №11, гр. Стамболийски Read More »

Ремонт,подновяване и въстановяване на кръстовища при светофарни уредби

Ремонт,подновяване и въстановяване на кръстовища при светофарни уредби съгласно новите европейски изисквания., гр.Пловдив

Ремонт,подновяване и въстановяване на кръстовища при светофарни уредби Read More »

„Нов цех за металообработка и хидравлична товарна платформа” в УПИ ІІІ, кв. 3, м.

„Нов цех за металообработка и хидравлична товарна платформа” в УПИ ІІІ, кв. 3, м., в УПИ ІІІ, кв. 3, м.,Военна рампа ,гр София Метално хале с площ 1900 м2 Носеща конструкция – метални колони, ригели с отвор 16м. и метални столици. Фасади изпълнени с полеуританови панели. Вертикална планировка с шлайфан бетон. Администрация – монолитна конструкция.

„Нов цех за металообработка и хидравлична товарна платформа” в УПИ ІІІ, кв. 3, м. Read More »