„Нов цех за металообработка и хидравлична товарна платформа” в УПИ ІІІ, кв. 3, м.

„Нов цех за металообработка и хидравлична товарна платформа” в УПИ ІІІ, кв. 3, м., в УПИ ІІІ, кв. 3, м.,Военна рампа ,гр София
Метално хале с площ 1500 м2

Още проекти на "НСК - Инженеринг груп" ЕООД

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020,ПГМТ “Проф.Цветан Лазаров”,гр.Пловдив

Прочетете повече »

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, “ПГ Цар Иван Асен II”гр.Асеновград

Прочетете повече »

При възникнали въпроси

Моля свържете се с нас