„Нов цех за металообработка и хидравлична товарна платформа” в УПИ ІІІ, кв. 3, м.

„Нов цех за металообработка и хидравлична товарна платформа” в УПИ ІІІ, кв. 3, м., в УПИ ІІІ, кв. 3, м.,Военна рампа ,гр София
Метално хале с площ 1500 м2

Още проекти на "НСК - Инженеринг груп" ЕООД

При възникнали въпроси

Моля свържете се с нас