БългарскиEnglish

гр. София

жк.Хр.Смирненски, ул.593 № 2,ет.3

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, “ПГ Цар Иван Асен II”гр.Асеновград

Строителството на обекта се извърши в периода от 16.12.2020 г. до 31.10.2021 г.

Учебен корпус/топла връзка/ е физкултурен салон

 1. Частично укрепване на строителна конструкция
 2. Подмяна на дограма- частично
 3. Ремонт на фасади – частично
 4. Пълна подмяна на отоплителна инстралация. Подмяна на топлоизточник , подмяна на съществуващ котел;
 5. Външен площадков топлоповод – между учебен корпус и корпус работилница.
 6. Вътрешен ремонт – кабинети – пълна подмяна на подови настилки и врати на кабинети
 7. Пълна подмяна на електрическата инсталация
 8. Мълниезащита
 9. Отводняване на тротоари около учебен корпус и физкултурен салон
 10. Топлоизолация на под покривното пространство
 11. Изграждане на достъпна архитектурна среда

Корпус учебни работилници

 1. Топлоизолиране на фасадата – цялостно
 2. Подмяна на дограма – цялостно
 3. Пълна подмяна на електроинсталацията;
 4. Пълна подмяна на отоплителната инсталация;
 5. Вътрешна топлоизолация на под покривното пространство
 6. Вътрешен ремонт
 7. Изграждане на достъпна архитектурна среда

Квадратура на имота [m2]

7134

Обща квадратура с включени идеални части [m2]

8456

Още проекти на "НСК - Инженеринг груп" ЕООД

При възникнали въпроси

Моля свържете се с нас