БългарскиEnglish

гр. София

жк.Хр.Смирненски, ул.593 № 2,ет.3

admin

„ШПАКЛОВАНЕ, БОЯДИСВАНЕ, И ПОДМЯНА НА ПОДОВИ НАСТИЛКИ В ПОМЕЩЕНИЯТА КЪМ СГРАДИТЕ НАД РАБОТИЛНИЦИ, НАХОДЯЩИ СЕ В БЛОК 1/ЕДНО/, 2 /ДВЕ/, 3 /ТРИ/ И 4 /ЧЕТИРИ/ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА “ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“– ПЛОВДИВ“

„ШПАКЛОВАНЕ, БОЯДИСВАНЕ, И ПОДМЯНА НА ПОДОВИ НАСТИЛКИ В ПОМЕЩЕНИЯТА КЪМ СГРАДИТЕ НАД РАБОТИЛНИЦИ, НАХОДЯЩИ СЕ В БЛОК 1/ЕДНО/, 2 /ДВЕ/, 3 /ТРИ/ И 4 /ЧЕТИРИ/ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА “ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“– ПЛОВДИВ“ Read More »

„Подмяна на подова настилка на физкултурен салон и частична подмяна на хидроизолация на покрива на корпус “Учебни работилници“, на обект: ПГ“ Цар Иван Асен II“ гр. Асеновград.,

„Подмяна на подова настилка на физкултурен салон и частична подмяна на хидроизолация на покрива на корпус “Учебни работилници“, на обект: ПГ“ Цар Иван Асен II“ гр. Асеновград., Read More »

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020,ПГМТ “Проф.Цветан Лазаров”,гр.Пловдив

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020,ПГМТ “Проф.Цветан Лазаров”,гр.Пловдив Read More »

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, “ПГ Цар Иван Асен II”гр.Асеновград

Строителството на обекта се извърши в периода от 16.12.2020 г. до 31.10.2021 г. Учебен корпус/топла връзка/ е физкултурен салон Частично укрепване на строителна конструкция Подмяна на дограма- частично Ремонт на фасади – частично Пълна подмяна на отоплителна инстралация. Подмяна на топлоизточник , подмяна на съществуващ котел; Външен площадков топлоповод – между учебен корпус и корпус

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, “ПГ Цар Иван Асен II”гр.Асеновград Read More »

„Ремонт на санитарни възли и изграждане на нови санитарни възли в сградата на работилниците, включително и ремонт на стоманобетонно стълбище и поставяне на външно парково осветление на ПГ “Цар Иван Асен II“ гр. Асеновград

Строителството на обекта се извърши в периода от 30.10.2020 г. до 15.12.2020 г. Подмяна на дограма и вътрешни интериорни врати Сухо строителство пред стенни обшивки от ГК щендерни стени от ГК окачени тавани Облицовка на стени и направа на  настилки от керамични плочи Ремонт на ел. инсталация Ремонт на ОВК Ремонт на ВиК инсталация и

„Ремонт на санитарни възли и изграждане на нови санитарни възли в сградата на работилниците, включително и ремонт на стоманобетонно стълбище и поставяне на външно парково осветление на ПГ “Цар Иван Асен II“ гр. Асеновград Read More »